4 Résultats pour

Gantep

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.4761)1 İstatİstİk SonuÇlarinin Yorumu: P DeĞerİ Ve …
Seval Kul Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye e-posta: [email protected] DOI:10.5152/pb.2014.0032 K L - Kum Kari Imi Zem Nlerde Kari Im Oraninin …
430 k l - kum kari imi zem nlerde kari im oraninin Çsel sÜrtÜnme aÇisi Üzer ne etk s n n ncelenmes hanifi Çanakcı* hamza güllü*3 Klİnİk AraŞtirmalarda Örnek GenİŞlİĞİ Belİrleme
Klinik bir çalışmada hipotezler oluşturulurken önce-likle araştırmanın popülasyonu belirlenir ve ardından bu popülasyonu iyi temsil ettiği düşünülen ...4 Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin “rehberlik Servisleri ...
Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2013 12(2) Technology Special Issue:295-305 ISSN: 1303-0094 1Bu aratırma 4-6 Ekim 2012 ...

Pas de Suggestions Relatives pour: Gantep
Recherches Associées :
Pages : 1